غدیر با موضوعاتی همچون واژگان غدیر پرسش و پاسخ غدیر

غدیر با موضوعاتی همچون واژگان غدیر پرسش و پاسخ غدیرگروهی[1] را ادعا بر آنست که : آخرین فرستاده خدا ، پیامی را به عنوان کامل کننده دین و تمام کننده نعمت به فرمان الهی ابلاغ کرده است. اگر  این مهم را انجام نمی داد رسالت خود را به سرانجام نرسانده بود.این ادعا با وصفی که از چگونگی انجام آن شده است ،آنچنان درخور توجه است که هیچ موحد مو خداشناس نمی تواند بی تفاوت از کنار آن عبور کند. تحلیل این باور ما را موظف ساخت تا با تبیین ابعاد آن ، صاحبان خرد را به داوری فراخوانیم.
[1].مسلمانان(شیعیان) که معتقد هستند دعوت کننده به اسلام باید کاملا عالم و عامل به اسلام باشد تا این دعوت حقیقی باشد و بتواند اهداف خداوند از رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را دنبال نماید . لذا تعیین این رهبر بعهده خداوند است که توسط پیامبر ابلاغ شده است.


جرعه جرعه تا غدیر پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر،رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را بانام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد. 
 سیر کامل مطالعاتی غدیر

متن مفصل و كامل خطبه غدير در نُه كتاب از منابع اصیل با اسناد متصل نقل شده،
كه هم اكنون در دسترس است. کتاب ها عبارتند از: «روضة الواعظین»، «نزهة الکرام»،
 «الاقبال»،«العدَد القویة»، «التحصین»، صراط مستقیم«نهج الایمان».
 رواياتِ اين نُه كتاب به سه طريق منتهى مى شود :
  • روايت امام باقر(ع )
  •  زيد بن ارقم
  • روایت حذيفة بن يمان