شهادت امام علی عليه السلام

پوستر حدیث: برحذر داشتن از غلوّ

پوستر حدیث: برحذر داشتن از غلوّ

از غلو (تندرَوى) در باره ما بپرهيزيد . ما را بنده و دست پرورده خداوند بدانيد و آن گاه هر چه خواستيد ، در فضيلت ما بگوييد .
پوستر حدیث: امر به معروف و نهی از منکر

پوستر حدیث: امر به معروف و نهی از منکر

همانا من، شأن خود را برتر از آن مى دانم كه مردم را از چيزى بازدارم كه خود از آن باز نمى ايستم،
فرازی از دعای توسل : امام علی (ع)

فرازی از دعای توسل : امام علی (ع)

فرازی از دعای توسل: امام علی علیه السلام
پوستر حدیث: از آرزوى پوچ و باطل بپرهيزيد

پوستر حدیث: از آرزوى پوچ و باطل بپرهيزيد

پوستر حدیث: از آرزوى پوچ و باطل بپرهيزيد
پوستر حدیث: ياد و ذكر على، عبادت است.

پوستر حدیث: ياد و ذكر على، عبادت است.

ياد و ذكر على، عبادت است.
پوستر حدیث: فريب دنيا را خوردن

پوستر حدیث: فريب دنيا را خوردن

از فريب دنيا بپرهيزيد؛ زيرا دنيا هر خوبى و نعمتى كه فريبكارانه به انسان دهد، همواره پس مى گيرد و كسى را كه به دنيا دل بندد و در آن جا خوش كند، كوچ دهد.
ویژه نامه خورشید عدالت بمناسبت هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)

ویژه نامه خورشید عدالت بمناسبت هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)

ویژه نامه خورشید عدالت به مناسبت هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)