اخبار

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
فرازی از دعای توسل: امام رضا (ع)

فرازی از دعای توسل: امام رضا (ع)

ای ابا الحسن‌ای علی بن موسی،‌ای رضا،‌ای فرزند فرستاده خدا،‌ای حجّت خدا بر بندگان‌
پوستر حدیث: با علی باش

پوستر حدیث: با علی باش

ای عمار! اگر دیدی علی به راهی می رود و مردم به راه دیگر، تو با علی باش زیرا علی هرگز بر پستی راهنمایی نمی‌کند و از هدایت خارج نمی‌سازد
پوستر عید سعید فطر

پوستر عید سعید فطر

پوستر عید سعید فطر