ولادت امام علی علیه السلام

پوستر حق علی علیه السلام بر این امت

پوستر حق علی علیه السلام بر این امت

حقّ على بر اين امّت همچون حقّ پدر است بر فرزندش
پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

هدايت شد آنكه زمام خويش را به دست خدا و رسول او و ولىِّ امرش سپرد
پوستر ولادت با عنوان امیرالمؤمنین

پوستر ولادت با عنوان امیرالمؤمنین

پوستر ولادت امام علی علیه السلام
پوستر ولادت با عنوان علی ولی الله

پوستر ولادت با عنوان علی ولی الله

پوستر ولادت امام علی علیه السلام
پوستر ولادت با عنوان علی ولی الله

پوستر ولادت با عنوان علی ولی الله

پوستر ولادت امام علی علیه السلام
پوستر ولادت با عنوان السلام علیک یا علی ولی الله

پوستر ولادت با عنوان السلام علیک یا علی ولی الله

پوستر ولادت امام علی علیه السلام
پوستر ولادت امام علی علیه السلام

پوستر ولادت امام علی علیه السلام

پوستر ولادت امام علی علیه السلام