عید غدیر خم

پوستر: فرازی از خطبه غدیر (3)

پوستر: فرازی از خطبه غدیر (3)

ای مردمان آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست
پوستر حدیث: فرازی از خطبه غدیر (2)

پوستر حدیث: فرازی از خطبه غدیر (2)

هان مردمان! خداوند عزّوجل دین را با امامت او (علی امیرالمؤمنین علیه السلام) تکمیل فرمود
تصویر پروفایل تا ابد با غدیر می مانم

تصویر پروفایل تا ابد با غدیر می مانم

تصویر پروفایل تا ابد با غدیر می مانم
روزشمار غدیر (1)

روزشمار غدیر (1)

روز شمار عید غدیر خم