تواشیح

تواشیح: علی علی مولا علی

تواشیح: علی علی مولا علی

تواشیح ویژه ولادت امام علی علیه السلام
تواشیح: ز آسمانها وزمین هاتف داده سلام

تواشیح: ز آسمانها وزمین هاتف داده سلام

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام
تواشیح: بشارت ای شیعیان غدیر از ره آمده

تواشیح: بشارت ای شیعیان غدیر از ره آمده

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام در روز عید غدیر خم
تواشیح: امیر المؤمنین یعنی علی

تواشیح: امیر المؤمنین یعنی علی

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام
تواشیح: علی جانم علی جانم

تواشیح: علی جانم علی جانم

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام
تواشیح: آمد اولین مظلوم هستی

تواشیح: آمد اولین مظلوم هستی

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام
تواشیح: علی علی یا علی

تواشیح: علی علی یا علی

تواشیح ویژه ولادت امام علی علیه السلام
تواشیح: شیعتک علی منابر من نور

تواشیح: شیعتک علی منابر من نور

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام
تواشیح: ولایه علی بن ابی طالب حصنی

تواشیح: ولایه علی بن ابی طالب حصنی

تواشیح ویژه امام علی علیه السلام