سخنرانی های کوتاه

سخنرانی کوتاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی: امامت امام علی علیه السلام

سخنرانی کوتاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی: امامت امام علی علیه السلام

سخنرانی کوتاه و شنیدنی درباره امام علی علیه السلام
سخنرانی کوتاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد: حب به امام علی علیه السلام

سخنرانی کوتاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد: حب به امام علی علیه السلام

سخنرانی کوتاه و شنیدنی درباره امام علی علیه السلام
سخنرانی کوتاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مومنی: چند حدیث از امام علی علیه السلام

سخنرانی کوتاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مومنی: چند حدیث از امام علی علیه السلام

سخنرانی کوتاه و شنیدنی درباره امام علی علیه السلام
سخنرانی کوتاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته): امیرالمومنین مایه وحدت مسلمانان

سخنرانی کوتاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته): امیرالمومنین مایه وحدت مسلمانان

سخنرانی کوتاه و شنیدنی درباره امام علی علیه السلام