مخالفان غدیر

طلحه و زبیر از مخالفان غدیر

طلحه و زبیر از مخالفان غدیر

. او عضو شورای شش نفرهای بود که عمر برای تعیین خلیفه پس از خود ترتیب داده بود
ابوهریره از مخالفان غدیر

ابوهریره از مخالفان غدیر

او در ماه صفر سال هشتم هجري (زمان جنگ خيبر) اسلام آورد
یزید از مخالفان غدیر

یزید از مخالفان غدیر

سیرهٔ یزید و روش زندگی او، با تمام خلفای پیش از او فرق داشت. او در حفظ شریعت اعتنایی نداشت.
 عمرو بن العاص از مخالفان غدیر

عمرو بن العاص از مخالفان غدیر

عمرو عاص نيز با پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله دشمنى داشت و قصيده اى در هجو آنحضرت سروده بود
معاویه از مخالفان غدیر

معاویه از مخالفان غدیر

پدر معاویه ابوسفیان ریس مشرکین و بت پرستان قریش بود
عبدالله پسر عمر از مخالفان غدیر

عبدالله پسر عمر از مخالفان غدیر

. او همراه پدرش دین اسلام را پذیرفت و با پدرش عمر به مدینه هجرت کرد
ابوبکر جراح از مخالفان غدیر

ابوبکر جراح از مخالفان غدیر

او نخستین مرد از طایفه بنی حارث بود که اسلام آورد. اسلام آوردن او باعث شد که تحت شکنجهٔ قریش قرار بگیرد
عثمان بن عفان از مخالفان غدیر

عثمان بن عفان از مخالفان غدیر

عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه در شمار مسلمانانی است که در همان سالهای نخست به دعوت ابوبکر، مسلمان شد.
ابوبکر از مخالفان غدیر

ابوبکر از مخالفان غدیر

عبدالله بن عثمان تیمی نام اصلی ابوبکر است که اهل سنت، او را خلیفه اول بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می دانند