اخلاق

درس نهم اخلاق در خطابه غدیر

درس نهم اخلاق در خطابه غدیر

تذکرات اخلاقی پیامبر اکرم –صلی الله علیه وآله وسلم-در خطابه به دوصورت مستقیم و غیر مستقیم است
درس هشتم  اخلاق در خطابه غدیر

درس هشتم اخلاق در خطابه غدیر

عدم ابلاغ ولایت، عذابی کوبنده
درس هفتم اخلاق در خطابه غدیر

درس هفتم اخلاق در خطابه غدیر

در مقابل عبودیت خداوند ، ربویت خداست. هر قدر انسان احساس بیشتری در عبودیت داشته باشد...
درس ششم  اخلاق در خطابه غدیر

درس ششم اخلاق در خطابه غدیر

پیامبر اکرم(ص)-در خطابه غدیر پس از حمد الهی ، ابراز بندگی و اطاعت از او، بطور غیر مستقیم نحوه بندگی را به مردم آموزش می‌دهند
درس پنجم اخلاق در خطابه غدیر

درس پنجم اخلاق در خطابه غدیر

هنگامی که امام شناخته شد ( یعنی حق شناخته شد ) پس باید به دستورات امام عمل کرد
درس چهارم اخلاق در خطابه غدیر

درس چهارم اخلاق در خطابه غدیر

پیامبر در خطابه می فرمایند : تمام علوم را به امام متقین دادم
درس سوم اخلاق در خطابه غدیر

درس سوم اخلاق در خطابه غدیر

اخلاق حلقه واسط است . اصل اعتقادات اسلامی تنها در حکمت نظری خلاصه نمی شود بلکه ریشه و اساس آن حکمت عملی است
درس دوم اخلاق در خطابه غدیر

درس دوم اخلاق در خطابه غدیر

یکی از برترین تکنولوژی هایی که خطابه غدیر از آن بهره گرفته استفاده از تذکرات غیر مستقیم است .
درس اول اخلاق در خطابه غدیر

درس اول اخلاق در خطابه غدیر

وقتی مخلوق صفات خالق را بر می شمرد و با پی بردن به صفات خالق عظمت او برای مخلوق متجلی می شود