امامت

درس پنجم امامت در خطابه غدیر

درس پنجم امامت در خطابه غدیر

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم (ص) آيتم براي امامت به کار بردند:
درس چهارم امامت در خطابه غدیر

درس چهارم امامت در خطابه غدیر

پيامبر صلي الله عليه و آله اميرالمومنين علي ابن ابيطالب عليه السلام را به عنوان چه معرفي ميکنند
درس سوم امامت در خطابه غدیر

درس سوم امامت در خطابه غدیر

پیغمبر اکرم (ص) نسبت امیرالمومنین (ع) با خودشان را به نسبت هارون به موسی تشبیه کرده اند
درس دوم امامت در خطابه غدیر

درس دوم امامت در خطابه غدیر

. پیغمبر اکرم (ص) برای تعیین مصداق وسعت وصایت و خلافت بعد از این عبارت فرموده اند عَلَى أُمَّتِي که متعلق است
درس اول امامت در خطابه غدیر

درس اول امامت در خطابه غدیر

پیغمبراکرم صلي الله عليه وآله از اخی به عنوان برادرم به عنوان اولین صفت برای امیرالمؤمنین عليه السلام استفاده کرده اند