شبهات پیرامون کلمه ولی

چرا فقط در دین ما امام وجود دارد؟

چرا فقط در دین ما امام وجود دارد؟

چرا در دین ما فقط امام وجود داشته است و چرا پیغمبران دیگر امام نداشتند
طبق حديث غدير، ولايت علي‌بن‌ابي‌طالب بر مردم، چگونه ولايتي است؟

طبق حديث غدير، ولايت علي‌بن‌ابي‌طالب بر مردم، چگونه ولايتي است؟

پيامبر(ص) پس از جمله من كنت مولاه چنين فرمود:
چرا پیامبر (ص) در روز غدیر از کلمه وصی استفاده نکرد؟

چرا پیامبر (ص) در روز غدیر از کلمه وصی استفاده نکرد؟

به چند دلیل پیامبراز این وازه استفاده کرد:
اختلاف در معانی کلمات مولی

اختلاف در معانی کلمات مولی

اختلاف در معانی کلمه مولی در چیست؟