نشست های کنگره

پیش‌نشست علمی  امام علی (ع) از دیدگاه مستشرقین

پیش‌نشست علمی امام علی (ع) از دیدگاه مستشرقین

سلسله نشست های شیعه پژوهی با موضوع امیرمومنان از دیدگاه مستشرقین
پیش نشست علمی با حضور  حضرت آیت الله العظمی مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان

پیش نشست علمی با حضور حضرت آیت الله العظمی مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان

چهارمین پیش نشست کنگره بازخوانی ابعاد شخصیلی اامیرالمومنین علی علیه السلام
سومین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

سومین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

پیش نشست علمی با موضوع شان و جایگاه امام علی (ع)‌در نهج البلاغه
نشست علمی - خبری کنگره در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه سپاهان شهر اصفهان

نشست علمی - خبری کنگره در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه سپاهان شهر اصفهان

اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اهداف برگزاری کنگره
دومین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

دومین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

پیش نشست علمی با موضوع بررسی نظریه اشارات ولایی قرآن
اولین پیش نشست  علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

اولین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

پیش نشست علمی با موضوع نقش امام علی (ع)‌ در گسترش علوم اسلامی