دستاوردهای فرهنگی

برپایی نمایشگاهی از  آثار  ارسالی به کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) در نگارستان امام خمینی (ره)

برپایی نمایشگاهی از آثار ارسالی به کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) در نگارستان امام خمینی (ره)

برپایی آثار رسیده از هنرمندان به کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) در نگارستان امام خمینی (ره)
برپایی غرفه تخصصی کتاب امام علی (ع) در نمایشگاه کتاب اصفهان

برپایی غرفه تخصصی کتاب امام علی (ع) در نمایشگاه کتاب اصفهان

نمایشگاه کتاب اصفهان 18 لغایت 23 آبان ماه