پوستر شهادت با عنوان فزت و رب الکعبه

پوستر شهادت با عنوان فزت و رب الکعبه

طرح مزین به عبارت «فزت و رب الکعبه» ویژه شهادت امام علی علیه السلام