مراحل و ملاک های انتخاب نشان ولایت

نامزدی دریافت نشان

نامزدی برای دریافت جایزه نشان ولایت بر مبنای یک اثر یا دستاورد برجسته نظری
 یا کاربردی در حوزه علوم و معارف علوی صورت می‌گیرد. مجموع فعالیت‌های علمی
یا آثار کلی یک فرد در حوزه‌های علمی، دینی، فرهنگی هنری، در گام بعدی 
 مورد توجه داوران قرار خواهد گرفت. داوطلبان، آثار خود را از طریق یکی از نهادهای نامزد کننده به دبیرخانه کنگره ارائه خواهند نمود.

زمینه های ارسال آثار 

الف: پژوهش های فاخر با رویکردهای نوین ب: تبلیغ ولایت در عرصه های نو و ابداعی ج: تئوری پردازی در سیره علوی د: سرودن اشعار آئینی با محوریت ولایت و. آثار تجسمی: آثار گرافیکی، عکس، نقاشی و معماری، خوشنویسی، معرق، و ... . 

 برای صاحبان آثار در زمینه های یاد شده، محدودیت سنی وجود ندارد.
نامزدها می توانند آثار خویش را از طریق نهاد‌های علمی زیر به دبیرخانه
 ارسال فرمایند: 

  • دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی معتبر و حوزه های علمیه 
  •  فرهنگستان‌های علوم و کانون های فرهنگی هنری مساجد 
  • پارک‌های علمی و فناوری و سازمان های مردم نهاد

مخاطبین

  • عالمان و فرهیختگان دینی
  •  استادان، نخبگان دانشگاهی 
  • هنرمندان، شاعران و ادیبان
  • مؤسسین و بنیانگذاران مراکز علمی دینی و فرهنگی شیوه و شرایط شرکت

  •  تکمیل فرم مربوطه از طریق پایگاه اطلاع رسانی http://imamali.wiki .
  • پس از تکمیل فرم، آثار و اسناد مستند نامزدهای معرفی شده به دبیرخانه کنگره ارسال گردد.
شاخص های انتخاب و ارزیابی آثار

نوآوری و ابتکار در تئوری پردازی، پیشرو بودن اثر و نیز ماندگاری آن در جامعه
 از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد توجه داوران هستند. همچنین اثر باید کاربردهای
 مشخصی داشته یا نتایج حاصل از آن به‌صورت محسوس در حوزه ولایت علوی
 تأثیرگذار باشد. شرکت‌کنندگان برای اثبات این ویژگی‌ها باید دلایل کافی و
 مستندات قابل تشخیص ارائه کنند.
 در مرحله اول کمیته‌های داوری مقدماتی مدارک و صلاحیت آثار را از
نظر ویژگی‌های عمومی و سوابق صاحب اثر بررسی کرده و آثار دارای
 صلاحیت را به مرحله بعدی داوری می‌فرستد. در مرحله نهایی،
در هر یک از حوزه‌های جایزه، یک گروه داوری هفت‌نفره از محققان
 برجسته و پژوهشگران، آثار نهایی را داوری و اثر برگزیده را انتخاب خواهند نمود.