نهادهای همکار

نهادهای همکار

استانداری اصفهان

وب سایت : http://mehremandegar.ostan-es.ir


شهرداری اصفهان

وب سایت: http://new.isfahan.ir

  

اداره کل فرهنک و ارشاد اسلامی
وب سایت: http://isfahan.farhang.gov.ir/fa/home

 
    

مرکز دایرة المعارف اسلامی

وب سایت: http://cgie.org.ir

مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)

وب سایت : http://www.ahl-ul-bayt.org/fa/


سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی

وب سایت : https://farhangi.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspxبیناد بین المللی نهج البلاغه
وب سایت : http://nahjolbalagheh.ir


بنیاد بین‌المللی غدیر استان اصفهان

وب سایت : http://www.alghadir.irنهاد رهبری در دانشگاه‌های استان اصفهان 

دانشگاه امام صادق (ع)

وب سایت: http://www.isu.ac.ir

  

دانشگاه معارف قرآن و علوم و عترت

وب سایت:http://icqt.ac.ir/fa


جامعة المصطفی العالمیة

وب سایت: http://miu.ac.ir
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

وب سایت:

 

دانشگاه اصفهان

وب سایت : http://ui2.ui.ac.ir

    
سمیم نور
وب سایت:https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

حوزه علمیه

وب سایت:

موسسه نهج‌البلاغه اصفهان

وب سایت: http://nahj-esf.ir/site/fa


  

مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

وب سایت: http://hozeh.org


مجامع ادبی استان اصفهان

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
وب سایت: http://www.esfahanfarhang.ir/fa

سیویلیکا
وب سایت:
https://www.civilica.com

    
مجمع عالی حکمت اسلامی
وب سایت:http://hekmateislami.com

    
دانشگاه صنعتی اصفهان 
وب سایت:https://www.iut.ac.ir/


مرکز تخصصی شیعه شناسی

وب سایت :http://www.shia-ac.com 


پایگاه استنادی جهان اسلام

وب سایت : http://mehremandegar.ostan-es.ir