آغاز آیین اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع)

آغاز آیین اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع)

آیین اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع) در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) اصفهان آغاز شد.