آیین رونمایی از تمبر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

آیین رونمایی از تمبر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

 آیین رونمایی از تمبر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌ با حضور مسولان کشوری و لشکری در سالن خدیجه کبری (س)‌ موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ اصفهان در روز پنج شنبه 26 دی ماه 98 برگزار شد. در این مراسم ضمن تجلیل از 14 نفر از شخصیتهای برجسته ایی که در حوزه علوی فعالیت داشتند به برگزیدگان بخشهای مقالات- کتب- پایان نامه و شعر نیز موردتقدیر قرار گرفتند.