دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه رمضاناَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْیی فِیهِ مَشْکورا وَ ذَنْبِی فِیهِ مَغْفُورا وَ عَمَلِی فِیهِ مَقْبُولا وَ عَیبِی
فِیهِ مَسْتُورا یا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ
خدایا کوششم را در این ماه مورد سپاس، گناهم را آمرزیده، عملم را پذیرفته،
و عیبم را پوشیده دار، ای شنواترین شنوایان