دعای روز بیست و نهم ماه رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان

اَللّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرَّحْمَةِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ التَّوْفِیقَ وَ الْعِصْمَةَ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ غَیاهِبِ
التُّهَمَةِ یا رَحِیما بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ
خدایا در این ماه مرا با رحمتت بپوشان و توفیق و خود نگهداری را نصیبم کن و از تیرگی‌های تهمت دلم را
پاک گردان، ای مهربان به بندگان با ایمان