کتاب خبر بزرگ

کتاب خبر بزرگ

اطلاعات کتاب 
نام نویسنده: سیده زهرا برقعی
انتشارات: ریحانه
سال انتشار: 

کتاب در یک نگاه

کتاب خبر بزرگ درباره واقعه غدیر خم به زبان کودکانه با تصاویر جذاب طراحی شده است شما می توانید از این کتاب برای رساندن پیام غدیر به کودکان استفاده نمایید.