کلیپ تصویری: توصیه‌های امام رضا علیه‌السلام برای ایام عید غدیر

کلیپ تصویری: توصیه‌های امام رضا علیه‌السلام برای ایام عید غدیر

چرخ و فلک عالم چرخید و دوباره به روزی رسیدیم که ماه و خورشید در کنار هم ایستادن 
و روشنا رو از افلاک به زمین آوردن، بله رسیدیم به عید غدیر خم، بزرگترین عید شیعیان