استوری پیام هایی از نهج البلاغه

استوری پیام هایی از نهج البلاغه


یا علی! آنچه می بینم و می شنوم  را می بینی و می شنوی
اما پیامبر نیستی و جانشین منی! این را رسول خدا فرمود.
پیامبر از خطبه 192 نهج البلاغه (فاصعه) ترجمه محمد دشتی