پوستر حدیث: راضی به روزی خدا

پوستر حدیث: راضی به روزی خدا

دانلود تصویر
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
إِنَّ أَهْنَأَ اَلنَّاسِ عَيْشاً مَنْ كَانَ بِمَا قَسَمَ اَللَّهُ لَهُ رَاضِياً
هر کس به آنچه خدا روزی‌اش کرده راضی باشد از زندگی خود لذت می‌برد
غرر الحكم، ح 3397
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
Verily the person who has the happiest life of all people is one who is satisfied with what Allah has apportioned for him
Ghurar al-Hikam, no. 3397