پوستر حدیث: تنبلی

پوستر حدیث: تنبلی

دانلود تصویر
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
الكَسَلُ يُفْسِدُ الْآخِرَةَ
تنبلی، آخرت را تباه می‌کند
ميزان الحكمة، ج10 ص131
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
Laziness corrupts one's Hereafter
Mizan al-Hikmah, v. 10, p. 131