کتاب غدیر به روایت اهل بیت (ع)

کتاب غدیر به روایت اهل بیت (ع)

 کتاب غدیر در روایات اهل بیت (ع )  توسط آیت الله میلانی به رشته تحریر در آمده است در بخش یکم کتاب غدیر از دیدگاه قرآن آیات غدیر بیان شده است و در بخش دوم غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام با عناوینی  همچون یاری گر علی (علیه السلام)، غدیر و گوشه ای از سخنان پیامبر، مهتر و سرور مردم، غدیر و سخنی دیگر، استاند و سگوند به حدیث غدیر به رشته تحریر در آمده است. کتاب به صورت پی دی اف در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.