پوستر

پوستر حدیث: ریختن آبرو

پوستر حدیث: ریختن آبرو

امام علی علیه السلام: آبروی تو چون یخی جامد است که “درخواست” آن را قطره قطره آب می کند، پس بنگر آن را نزد چه کسی فرو می ریزی
پوستر حدیث: اگر قصد اصلاح مردم را داری

پوستر حدیث: اگر قصد اصلاح مردم را داری

امام علی علیه السلام: اگر قصد اصلاح مردم را داري، از خودت شروع كن، زيرا پرداختن تو به كار اصلاح ديگران، در حالى كه خودت فاسـد هستى، بزرگتـرين عيب است
پوستر حدیث: یاد خدا

پوستر حدیث: یاد خدا

امام علی علیه السلام: خدا را خالصانه ياد كنيد، تا بهترين زندگى را داشته باشيد و با آن راه نجات را بپوييد
پوستر حدیث: غیرت

پوستر حدیث: غیرت

امام علی علیه السلام: از غيرت ورزيدن بيجا بپرهيز كه اين كار، زن سالم را به بيمارى مى كشانَد و پاك دامن را به گناه
پوستر حدیث: چند تفاوت مومن و منافق

پوستر حدیث: چند تفاوت مومن و منافق

امام علی علیه السلام: در عمل مؤمن يقين ديده مى شود و در عمل منافق شك
پوستر حدیث: تباهی عقل

پوستر حدیث: تباهی عقل

امام علی علیه السلام: خودپسندی، عقل را تباه می‌کند
پوستر حدیث: تلاش

پوستر حدیث: تلاش

امام علی علیه السلام: جايگاه بلند و درجات بالا خواستن، بدون كار و تلاش، نادانى است
پوستر حدیث: قلب نوجوان

پوستر حدیث: قلب نوجوان

امام علی علیه السلام: قلب نوجوان، در حقيقت چونان زمينى باير است كه هرچه در آن افكنده شود مى پذيرد
پوستر حدیث: امید به خداوند

پوستر حدیث: امید به خداوند

هر چه اميد داريد ، به خداى سبحان داشته باشيد و به كسى جز او اميد مبنديد ؛ زيرا هيچ كس، به غير خداوند متعال اميد نبست، مگر آن كه نوميد بازگشت