دیدارهای کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی علیه السلام

دیدار کارگزاران کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) با حجت الاسلام و المسلمین  شهرستانی

دیدار کارگزاران کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) با حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی

دیدار با حجت الاسلام شهرستانی موسسه آل البیت لاحیاء التراث علیهم السلام
دیدار کارگزاران کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) با مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی جناب آقای دکتر مسعود مکارم شیرازی

دیدار کارگزاران کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) با مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی جناب آقای دکتر مسعود مکارم شیرازی

دیدار مسئولین کنگره با مسئول دفتر آیت االه العظمی مکارم شیرازی جناب آقای دکتر مسعود مکارم شیرازی