ادعیه و زیارات امام علی (ع)

 دعای علقمه بعد از نماز زیارت امام علی (ع)

دعای علقمه بعد از نماز زیارت امام علی (ع)

مستحب است در عقب نماز زيارت امير المؤمنين عليه السلام، دعای علقمه خوانده شود.
 زیارت سر امام حسین (ع) نزد قبر امیرالمومنین

زیارت سر امام حسین (ع) نزد قبر امیرالمومنین

مستحب است زيارت سر امام حسين عليه السلام در نزد قبر امير المؤمنين عليه السلام
 دعای بعد از زیارت امام علی (ع) در نجف اشرف

دعای بعد از زیارت امام علی (ع) در نجف اشرف

دعایی که بعد از زیارت امام علی (ع) و بعد ازهر نماز خوانده می شود
زیارت مطلقه هفتم امام علی (ع)

زیارت مطلقه هفتم امام علی (ع)

زائر فرازهای ابتدای زیارت را با سلام و درود بر انبیا و پیغمبران پیشین آغاز می کند
زیارت مطلقه ششم امام علی (ع)

زیارت مطلقه ششم امام علی (ع)

زائر قسمتی از فرازهای دعا از فضایل امام علی (ع) را به شجاعتش و قدرتش در جنگها را بر می شمرد.
زیارت مطلقه پنجم امام علی (ع)

زیارت مطلقه پنجم امام علی (ع)

زائر در ابتدای این فراز از مظلومیت در جریان غصب مقام جانشینی توسط غاصبان حکومت و صبر امام سخن می گوید.
زیارت مطلقه چهارم امام علی (ع)

زیارت مطلقه چهارم امام علی (ع)

زائر در فراز ابتدایی زیارت امام علی(ع) را به عنوان دوست و برادر رسول خدا(ص) معرفی می کند.
زیارت مطلقه سوم امام علی (ع)

زیارت مطلقه سوم امام علی (ع)

زائر در فرازی از دعا امامش را چنین می خواند:سلام بر تو اى وصى پيغمبر رب العالمين
زیارت امین الله

زیارت امین الله

زائر در ابتدای فراز این‌گونه امام خود را خطاب قرار می دهد:سلام بر تو اى امين پروردگار در زمين و حجت خداى بر بندگانش