کتب با موضوع غدیر

کتاب غدیر در روایت قلم

کتاب غدیر در روایت قلم

در این کتاب با منابع و کتبی که درباره غدیر به نوشته تحریر در آمده اند گزارشی ارائه شده است
کتاب غدیر در شعاع تاریخ

کتاب غدیر در شعاع تاریخ

این کتاب می کوشد تا مساله غدیر را با استناد به آیات قرآن تبیین کند
کتاب از پارسايان برايم بگو

کتاب از پارسايان برايم بگو

نویسنده کتاب کوشش کرده تا با استفاده از خطبه متقین در نهج البلاغه ترسیم درستی از خصوصیات متقین در اختیار مخاطبین قرار دهد