غدیر در تاریخ

اسناد غدیر در معتبرترین و قدیمی  ترین کتب اهل تسنن و تشیع

اسناد غدیر در معتبرترین و قدیمی ترین کتب اهل تسنن و تشیع

معتبرترین و قدیمی ترین کتب اهل تسنن و شیعه که درباره واقعه غدیر سخن به میان آورده‌اند، می‌توان به صحیح مسلم و الکافی اشاره کرد.
 صحابی راوی غدیر

صحابی راوی غدیر

صحابه‌ای که واقعه غدیر خم را روایت کرده‌اند؛ ازجمله، اسماء، ابوحمزه و ...
زنان راوی غدیر

زنان راوی غدیر

مهمترین راویان حدیث غدیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و دیگر زنان از جمله