عبادی

آداب عبادی غدیر

آداب عبادی غدیر

آداب عبادی روز عید غدیر عبارتند از : نماز، روزه ، صدقه و....
زیارت مختصه دوم امام علی (ع) در روز غدیر

زیارت مختصه دوم امام علی (ع) در روز غدیر

خواندن این زیارت در روز غدیرخم که توسط امام صادق (علیه السلام) بیان شده است.