توحید

درس دوم توحید در خطابه غدیر

درس دوم توحید در خطابه غدیر

خداوند متعال به وسيله ي زبان پيامبر اکرم صلّي الله و عليه و آله حَمد شده
درس اول  توحید در خطابه غدیر

درس اول توحید در خطابه غدیر

سخن در توحید قرآن کریم، و توحید امیرالمومنین عليه السلام که ادامه خط قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله هستند، سهل و ممتنع است.