نبوت

درس دوم نبوت در خطابه غدیر

درس دوم نبوت در خطابه غدیر

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله به مردم آگاهي مي دهند که من ماموريت خودم را انجام دادم
درس اول نبوت در خطابه غدیر

درس اول نبوت در خطابه غدیر

خطابه ي غدير در بستر نبوت مطرح شده است؛ به اين معني که نبي مطرح کرده است