معاد

درس اول معاد در خطبه غدیر

درس اول معاد در خطبه غدیر

از دلايل اثبات معاد بي نهايت بودن صفات خدا از جمله غفاريت او است
درس دوم معاد در خطبه غدیر

درس دوم معاد در خطبه غدیر

اسم معاد هم معاد است ، هم مرجع است