واژگان غدیر

واژه یوم در فرهنگ غدیر

واژه یوم در فرهنگ غدیر

معنای مدّت زمانى که از طلوع فجر آغاز و به غروب خورشید ختم مى شود اطلاق می شود
یأس کفار  در فرهنگ غدیر

یأس کفار در فرهنگ غدیر

يكى از مراحلى كه قرآن يأس كفار را اعلام مىكند روز غدير است
هجدهم ذی الحجه در فرهنگ غدیر

هجدهم ذی الحجه در فرهنگ غدیر

ذی الحجهآخرین ماه سال قمری عرب و مسلمانان و آن بین ذی القعده و محرم (سال بعد) قرار دارد.
واژه هاد در فرهنگ غدیر

واژه هاد در فرهنگ غدیر

هدايت از نظر معناي لغوي به معناي دلالت و راهنمايي كردن است
واژه ولایت تکوینی در فرهنگنامه غدیر

واژه ولایت تکوینی در فرهنگنامه غدیر

واژه ای عربی است که از کلمه ولی گرفته شده است.
واژه وصی در فرهنگنامه غدیر

واژه وصی در فرهنگنامه غدیر

وصی در لغت:کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند
واژه وزیر در فرهنگ غدیر

واژه وزیر در فرهنگ غدیر

على عليه السلام پيامبر نيست; اما وزير است. وزير براى چه شخصيّتى؟
واژه نصر در فرهنگ غدیر

واژه نصر در فرهنگ غدیر

نصر به معنی يارى كردن خدا به وضوح به معنى يارى كردن آئين او است
واژه مولی در فرهنگ غدیر

واژه مولی در فرهنگ غدیر

لفظ مولی به معنی مالك، ربّ، معتق (آزاد كننده ) ، همسايه، خلف و قدام