عید غدیر

زیارت مختصه دوم امام علی (ع) در روز غدیر

زیارت مختصه دوم امام علی (ع) در روز غدیر

خواندن این زیارت در روز غدیرخم که توسط امام صادق (علیه السلام) بیان شده است.
زیارت مختصه اول امام علی (ع) در روز غدیر

زیارت مختصه اول امام علی (ع) در روز غدیر

زیارت امام علی (ع) در روز غدیر