تقدیر  از آثار  هنری برگزیده در کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

تقدیر از آثار هنری برگزیده در کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

 آیین اختتامیه آثار هنری کنگره بازخونی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌که در عصر دوشنبه 30 دی ماه 98 در نگارستان امام خمینی (ره)‌اصفهان برگزار گردید با تجلیل از نفرات برگزیده در بخش آثار هنری پایان یافت.ا
اسامی تجلیل‌شدگان در بخش هنرهای تجسمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین (ع) امام علی(ع)؛

اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)