پوستر

پوستر حدیث: درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود

پوستر حدیث: درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود

چون هلال ماه رمضان پدید آید درهای آسمان و درهای بهشت و درهای رحمت گشوده شود و درهای دوزخ بسته گردد.
آیه قرآن: در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

آیه قرآن: در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

پس در کارهای نیک از يكديگر سبقت گیرید که بازگشت همه شما به سوی خداست.
پوستر حدیث: آگاه باشید! بدن‌های شما جز بهشت بهایی ندارد

پوستر حدیث: آگاه باشید! بدن‌های شما جز بهشت بهایی ندارد

همانا بدنهای شما را بهایی جز بهشت نیست. پس آنها را به غیر بهشت نفروشید.
پوستر حدیث: سفارش مهم رسول خدا (ص) درباره همسایه

پوستر حدیث: سفارش مهم رسول خدا (ص) درباره همسایه

امام علی علیه السلام: خدا را، خدا را درباره همسايگانتان ، كه آنان سفارش شده پيامبر شمايند
پوستر حق علی علیه السلام بر این امت

پوستر حق علی علیه السلام بر این امت

حقّ على بر اين امّت همچون حقّ پدر است بر فرزندش
پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

هدايت شد آنكه زمام خويش را به دست خدا و رسول او و ولىِّ امرش سپرد