امامت و ولایت

واقعه غدیر خم

واقعه غدیر خم

واقعه فراموش نشدنی غدیر، یکی از حقایق تاریخ اسلام است
بررسي تطبيقي جانشيني و وصايت در قرآن و عهدين

بررسي تطبيقي جانشيني و وصايت در قرآن و عهدين

وصايت، امري الاهي است كه در كنار نبوت و به منظور تكميل رسالت مطرح ميشود
کلمه مولی از دیدگاه اهل سنت

کلمه مولی از دیدگاه اهل سنت

حدیث غدیر از احادیثی است که تواتر آن را بزرگان و دانشمندان علم رجال و حدیث اهل سنت تأیید کرده اند
بحث در معنای کلمه مولی

بحث در معنای کلمه مولی

در طول چهارده قرن دقتهاي علمي اهل حديث و تحليل گران تاريخ و خبرگان ادب،درباره عبارت «من کنت مولاه...» نشان داده است
ولا‌یت حضرت علی (ع) در خطبه غدیر

ولا‌یت حضرت علی (ع) در خطبه غدیر

واقعه غدیر، یکى از وقایع مهم تاریخى اسلام است
دانستنی‌هایی درباره عید سعید غدیر خم (۱)

دانستنی‌هایی درباره عید سعید غدیر خم (۱)

غدیر، تنها نام یک سرزمین نیست، یک تفکر است نشانه ای از تداوم خط نبوت..
دانستنی‌هایی درباره عید سعید غدیر خم (۲)

دانستنی‌هایی درباره عید سعید غدیر خم (۲)

اشاره ای به فضیلت های روز غدیر و معرفی کتاب هایی در رابطه با غدیر...
غدیر فراز مظلوم تاریخ

غدیر فراز مظلوم تاریخ

حادثه غدیر خم;یکی از حوادث مظلوم تاریخ بشری است چون پس از گذشت 1400و اندی سال آنچنان در خور شأن بدان پرداخته نشده...
آیات قرآن در زیارت غدیر

آیات قرآن در زیارت غدیر

زیارت روز غدیر این است که در این زیارت تقریباً 23 آیه قرآن بیان شده است