جنگها و فتوحات دوران حکومت

 جنگ صفین در نهج‌البلاغه

جنگ صفین در نهج‌البلاغه

جنگ صفین از مهمترین نبردهای زمان خلافت امام علی علیه السلام بود
جنگ نهروان از نگاه نهج‌البلاغه

جنگ نهروان از نگاه نهج‌البلاغه

جنگ نهروان که به فاصله کوتاهی بعد از جنگ صفین با گروهی به نام خوارج یا مارقین که از افراد باقیمانده در این شکست ابن ملجم مرادی قاتل امام علی(ع) بود.
جنگ جمل از نگاه نهج‌البلاغه (2)

جنگ جمل از نگاه نهج‌البلاغه (2)

در ادامه خطبه 137 نهج البلاغه دلایلی برای ستمکار بودن آتش افروزان جنگ جمل بیان شده است
جنگ جمل از نگاه نهج‌البلاغه (1)

جنگ جمل از نگاه نهج‌البلاغه (1)

نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان با تحریک طلحه، زبیر و...، بعد از پذیرش خلافت از سوی امام علی (ع) بود.