قرآن و عترت

درس اول قران و عترت در خطبه غدیر

درس اول قران و عترت در خطبه غدیر

حجيّت قرآن به ضميمه ی عترت است به دليل حديث ثقلين
درس دوم قرآن و عترت در خطبه غدیر

درس دوم قرآن و عترت در خطبه غدیر

پیامبر (ص) در خطبه غدیر دو چیز را ملاک سعادتمندی انسان قرار می دهد قرآن و عترت