معرفی کتاب نظام اقتصاد علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)

معرفی کتاب نظام اقتصاد علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع) در روزهای چهارشنبه25 دیماه (افتتاحیه کنگره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) و اختتامیه کنگره  26 دی 1398 در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ برگزار گردید. دبیر خانه کنگره از تاریخ دهم خرداد الی 30 آبانماه شروع به اعلام فراخوان و دریافت آثار در ۳۴ محور در بخشهای مقاله-پایان نامه-کتاب-شعر- هنرهای تجسمی را انجام داد.در مجموع  ۱۰۸۲ اثر به دبیرخانه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌ ارسال شد. بعد از ارزیابی اولیه، و نهایی از آثار برتر تجلیل شد.

گزیده ای از مقدمه

یکی از امتیازات مهم دین اسلام بر سایر ادیان الهی ،خاتم وکامل بودن آن است بنابراین، مجموعه عقاید ،قوانین وبرنامه های لازم زندگی سعادتمندانه را میتوان از اسلام انتظار داشت. در هر عصری به تناسب نیازهای آن عصرف آموزه های مورد نیاز را می توان از متون دینی برای عرصه های گوناگون زندگی از جمله حیات اقتصادی (در حوزه های تولید ،توزیع ومصرف) جست. پیامبر اکرم (ص) و امیر المومنان(ع) در زمان کوتاهی کوشیدند تا اسلام را در ساحتهای مختلف زندگی بشر اجرا کنند. جاهلیت عرب، به صورت مانع بزرگی در برابر پیامبر اسلام(ص) نمایان شد و در زمان امام علی(ع) به گونه ای دیگر بروز کرد.

جامعه ای که ضعیف ترین مردم آن از غذای خوب (نان گندم) استفاده کنند و صاحب منزل مناسب، و از آب گوارا و از محیط سالم زندگی بهره مند باشند، جامعه ای است که مردم آن از امکانات اقتصادی مناسب بهره مند هستند و خیچ کس برای امور ضرور اقتصادی در سختی و مشکل به سر نمی برد.

ایجاد چنین وضیعت اقتصادی در مدت کوتاه حکومت با وضعیت بحرانی و جنگ، امری صعب و بدون دنبال کردن برنامه های اتقادصی صحیح، غیر ممکن است. امیرمؤمنان(ع) چه برنامه ها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای تحقق چنین وضعی دنبال کرد؟ نظام اقتصادی مطلوب حضرت(ع) چه بود که در چارچوب آن، جامعه ای را که دچار فقر و بی عدالتی گسترده بود، به وضعیت مناسب و نسبتاً مطلوبی رساند؟

هدف این تحقیق، استنباط و استخراج نظام اقتصادیی است که بتوان آن را به گفتار و سیره اقتصادی علی(ع) منتسب کرد. نظامی که دارای مبانی اعتقادی و ارزشی، انگیزه های افراد و اهداف کلان مختص به خود است، به دنبال آن، راهبردها و سیاست های مشخصی برای رسیدن به اهداف نظام اقتصاد علوی ارائه می دهد؛ به همین سبب، تحقیق خاضر، از پنج بخش: 1. کلیات و تعاریف؛ 2. مبانی اعتقادی و ارزشی؛ 3. انگیزه افرا ددر فعالیت های اقتصادی؛ 4. اهداف کلان؛ 5. اصول راهبردی تشکیل شده است.

فهرست مطالب

 • فهرست اجمالی
  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • بخش اول: کلیات و تعارف
  • فصل اول: تعاریف و مباحث مقدماتی
  • فصل دوم: گزارش کوتاهی از وضعیت اقتصادی پیش از حکومت علی(ع)
  • گفتار اول: فقر و تفاوت طبقاتی
  • گفتار دوم: حجن درآمدهای مردم و حکومت
  • گفتار سوم: توزیع امکانات
 • بخش دوم: مبانی بینشی و ارزشی اقتصاد علوی
  • فصل اول: مبانی بینشی و اعتقادی اقتصاد علوی
  • گفتار اول: خداشناسی
  • گفتار دوم: جهان شناسی
  • گفتار سوم: انسان شناسی
  • گفتار چهارم: جامعه شناسی
  • گفتار پنجم: سنت های الاهی حاکم بر جوامع انسانی
  • فصل دوم: مبانی ارزشی و اخلاقی اقتصادی علوی
 • گفتار اول: تقدیر و رزق مقدر
 •  گفتار دوم: توکل در اقتصاد علوی
 • گفتار سوم: رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)
 • گفتار چهارم: زهد و قناعت
 • بخش سوم: انگیزه های فعالیت های اقتصادی
 • فصل اول: انگیزه تولید
 •  فصل دوم: انگیزه مصرف و تخصیص درآمد
 •  بخش چهارم: اهداف کلان نظام اقتصاد علوی
 •  فصل اول: هدف عالی نظام اقتصاد علوی
 • فصل دوم: اهداف مقدمی اقتصاد علوی
 • گفتار اول: عدالت اقتصادی
 • گفتار دوم: رشد اقتصادی
 • کفتار سوم: امنیت اقتصادی
 • بخش پنجم: اصول راهبردی
  • فصل اول: اصل آزادی مسئولانه
  • فصل دوم: اصل رقابت مسئولانه
  • فصل سوم: اصل توزیع عادلانه
  • فصل چهارم: اصل حضور مسئولانه دولت در اقتصاد
  • فصل پایانی: بخش ها و دستاوردهای تحقیق