معرفی کتاب اخلاق حرفه‌ای در نهج‌البلاغه

معرفی کتاب اخلاق حرفه‌ای در نهج‌البلاغه

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع) در روزهای چهارشنبه25 دیماه (افتتاحیه کنگره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) و اختتامیه کنگره  26 دی 1398 در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ برگزار گردید. دبیر خانه کنگره از تاریخ دهم خرداد الی 30 آبانماه شروع به اعلام فراخوان و دریافت آثار در ۳۴ محور در بخشهای مقاله-پایان نامه-کتاب-شعر- هنرهای تجسمی را انجام داد.در مجموع  ۱۰۸۲ اثر به دبیرخانه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌ ارسال شد. بعد از ارزیابی اولیه، و نهایی از آثار برتر تجلیل شد.

گزیده ای از مقدمه

انسان را به صورت های مختلف تعریف کرده اند؛ اما می توان او را حیوانی اخلاقی هم تعریف کرد؛ زیرا اخلاقی که انسان دارد و می تواند داشته باشد هیچ موجود دیگری نمی تواند داشته باشد. از این جهت می توان اخلاق را یکی از فصل های ممیز انسان از حیوان دانست. اخلاق عام ترین معنویتی است که انسان طی تاریخ از آن برخوردار است؛ به این معنا که ممکن است آدمیان در عقاید و اندیشه هایشان با هم اختلاف داشته باشند؛ اما در اخلاق می توانند جمع شوند و همه با معیار اخلاق، رفتارهایشان را تنظیم کنند. با معیار اخلاق می توان آدمیان را به صفات خوب و بد توصیف نمود بی آنکه به اختلافات آنان توجه شود.

از این رو، اخلاق در زندگی بشر، نقش بی بدیلی ایفا کرده و طی تاریخ حیات بشری همواره بدان توجه شده است. در دوره های کمابیش جدیدتر هم اهل علم به آن پرداخته اند و با نگارش کتاب ها و رساله هایی در این باره، چراغ آن را در حوزه دانش و علم روشن نگه داشته اند. هرچه زمان می گذرد، اهمیت آن نیز بیشتر آشکار می شود و در عین حال، به شاخه ها و شقوق مختلف آن توجه می شود. زمانی بود که به اخلاق به عنوان امر بسیط توجه می شد و کلیاتی از آن در جوامع بشری در نظر گرفته می شد؛ اما گذشت زمان حوزه هایی را برای آن تعریف کرد که گاهی سابقه نداشته یا دست کم به این شکل توجه نمی شد. امروزه، دانشمندان، به اخلاق از نظر نظری توجه کرده اند و هم حوزه های عملی آن بسیار وسیع تر شده است. فلسفه اخلاق، اخلاق نظری و فرااخلاق در حوزه نظر و اصناف بسیار گسترده، اخلاق کاربردی مؤیدی هستند بر این ادعا. به جد می توان گفت امروزه به تناسب هر شغلی؛ بلکه برای هر رابطه ای می توان اخلاق خاصی در نظر گرفت؛ به این معنا که انسان به عنوان «عضو یک سازمان» یا به عنوان «یکی از حلقه های یک رابطه» باید اخلاقی را به کار گیرد که اگر از آن سازمان یا فرایند رابطه بیرون آید وضعیتش متفاوت می شود. به همین دلیل، برای هر یک از آنها اخلاق خاصی در نظر گرفته شده است که از مجموعه آنها با عنوان «اخلاق کاربردی» یاد می شود. این اخلاق دارای دو صنف حرفه ای و غیر حرفه ای است؛ برای مثال، اخلاق پزشکی جزو «اخلاق کاربردی حرفه ای» و اخلاق جنسی جزو «اخلاق کاربردی غیرحرفه ای» است.


فهرست مطالب

 • مقدمه
  • پی نوشت های مقدمه
  • مقدمه
  • کلیات
  • مفاهم عام اخلاق
  •  انواع ارزش ها
  • تعریف اخلاق
  • علم اخلاق و وظایف آن
  • فلسفه اخلاق
 • شاخص/معیار فضیلت اخلاقی
  • اخلاق هنجاری
  • فرااخلاق
  • فلسفه اخلاق در نهج البلاغه
  • اخلاق کاربردی
  • سابقه اخلاق کاربردی در غرب
  • پی نوشت های کلیات، فماهیم و تعاریف
  • فصل نخست:اخلاق حرفه ای
  • مفاهیم
  • حرفه و کار
  • تفاوت حرفه با شغل و کار
  • تعریف اخلاق حرفه ای
  • ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای، ضرورت جامعه امروز
  • سابقه اخلاق حرفه ای در اسلام
  •  وظایف اخلاق حرفه ای
  •  ارائه ملاک نهایی ارزش ها
  • تحلیل مسائل عینی سازمانی در حوزه اخلاق
  •  تعیین معضلات اخلاقی در فعالیت های حرفه ای
 •  حل تعارضات
 • فصل دوم: اخلاق فردی-شغلی
 • کفتار سوم: امنیت اقتصادی
 • کفتار سوم: امنیت اقتصادی
  • فصل چهارم: اخلاق حرفه ای تعاملی (برون-سازمانی)
  • عناصر اصلی اخلاق حرفه ای در حوزه تعامل
  • دیالکتیک  حق و تکلیف
  • عدالت و انصاف
  • رعایت مساوات
  • صراحت و صداقت
  • احترام به دیگران
  • صیانت از ارزش انسانی
  • پرهیز از غرور و تکبر
  • خودمختاری 
  • قاطعیت
  • اخلاق تعامل با ارباب رجوع
  • خوش گمانی به ارباب رجوع
  • اخلاق حرفه ای تعاملی (برون-سازمانی)
  • فصل پنجم: اصناف اخلاق حرف های
  • شاخص ها و معیاری رهبری
  • اخلاق رهبری
  • اخلاق مدیریت
  • وجه تمایز مدیریت و رهبری
  • اخلاق اداری
  • اخلاق کتابت
  • اخلاق حرفه ای مالیات
  • اخلاق قضا
  • اخلاق پزشکی
  • نتیجه گیری