شخصیت و سیره

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه سوم

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه سوم

عثمان از خلفای سه گانه: نگاه به چهره علی عبادت است
امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه دوم

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه دوم

عمر از خلفای سه گانه: دوستی علی سند و مایه رهایی از آتش است
امام علی (ع)  از دیدگاه خلفا: خلیفه اول

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه اول

اعتراف خلفای سه گانه به حقانیت امیرالمومنین (ع)
امام علی (ع) در غزوه احد

امام علی (ع) در غزوه احد

جنگ احد در قرن سوم هجری در کنار کوه احد رخ داد پرچم دار این جنگ نیز امام عل ی(علیه السلام) بود.
آیه انذار شاهدی بر حقانیت امام علی (ع)

آیه انذار شاهدی بر حقانیت امام علی (ع)

پس از سه سال از رسالت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله، فرشته وحی ابلاغ کرد:
ولادت امام علی (ع) از نظر نسب شناسان

ولادت امام علی (ع) از نظر نسب شناسان

کاوشی در میان آثاز نسب شناسان بر یکی از حقایق مسلم شیعه ولادت امیرمومنان در کعبه
ولادت امام علی (ع) از نظر علمای شیعه

ولادت امام علی (ع) از نظر علمای شیعه

کاوشی در میان آثار دانشمندان شیعه بر یکی از حقایق مسلم شیعه ولادت امیرمومنان در کعبه
ولادت  امام علی (ع) از نظر علمای اهل سنت

ولادت امام علی (ع) از نظر علمای اهل سنت

علمای اهل سنت به صراحت بیان کرده اند که ولادت امام علی (ع) در درون خانه خدا بوده است
نمونه هایی برجسته از اخلاق امام علی (ع)

نمونه هایی برجسته از اخلاق امام علی (ع)

سیره اخلاقی پیشوای متقیان ، الگوی بارزی برای نمایان ساختن اخلاق اسلامیدر جامعه عرب جاهلی است.