امام علی (ع) در آیینه شعر

قصیده واقعه جنگ جمل از ابن ابی الحدید

قصیده واقعه جنگ جمل از ابن ابی الحدید

قصیده چهارم کتاب القصائد السبع العویات در واقعه جنگ جمل از ابن ابی الحدید
قصیده اوصاف امام علی (ع)

قصیده اوصاف امام علی (ع)

قصیده هفتم کتاب القصائد السبع العویات در اوصاف امام علی (ع) از ابن ابی الحدید
قصیده وصف و مدح امام علی (ع)

قصیده وصف و مدح امام علی (ع)

قصیده ششم کتاب القصائد السبع العویات در وصف و مدح امام علی (ع) از ابن ابی الحدید
امام علی (ع) در شعر اقبال لاهوری

امام علی (ع) در شعر اقبال لاهوری

مسلم اول شه مردان علی***عشق را سرمایه ی ایمان علی
امام علی (ع) در شعر سعدی

امام علی (ع) در شعر سعدی

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند***جبار در مناقب او گفته هل اتی
امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

ز مشرق تا به مغرب گر امامست***امیرالمؤمنین حیدر تمامست
امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

خواجهٔ حق پیشوای راستین***کوه حلم و باب علم و قطب دین
 اوصاف امام علی (ع) در شعر

اوصاف امام علی (ع) در شعر

علی امام مبین، آسمان دان شو دین***شه زمان و زمین، آفتاب عرش محل
 شعر علی (ع) در خیبر از مولوی

شعر علی (ع) در خیبر از مولوی

گر ز صورت بگذرید ای دوستان ***جنتست و گلستان در گلستان