رهروان غدیر

رهروان غدیر

در بین صحابه تعداد بسیاری بوده‌اند که از ابتدا معتقد به جانشینی اهل‌البیت (علیهم‌السلام) بوده و لذا بعد از وفات آن حضرت از پیشگامان تشیع به حساب می‌آیند. ایشان کسانی هستند که بر عهد و پيمان و بيعت خود كه در غدير خم با حضرت علي‌ (عليه‌السلام) بسته بودند، وفادار بوده و تا آخر عمر در راه آن فداكاري نمودند. در این بخش به ذکر اسامی برخی از آنان می‌پردازیم:
 •  فاطمه زهرا سلام الله علیها؛
 •  عباس بن عبدالمطلب‌؛
 •  ابان بن سعید؛
 •  فضل بن عباس‌؛
 • مقداد بن اسود؛
 • سلمان فارسی‌؛
 •  ابوذر غفاری‌؛
 •  أُبی بن کعب‌؛
 •  بریدة بن خضیب اسلمی‌؛
 •  خالد بن سعید؛
 •  خزیمة بن ثابت‌؛
 •  ابوالهیثم بن تیهان‌؛
 • حجر بن عدی کندی‌؛
 • قیس بن سعد؛
 • نعمان بن عجلان انصاری‌؛
 • عمار بن یاسر؛
 •  براء بن عازب‌؛
 • ابوایوب انصاری‌؛
 • حذیفة بن یمان‌؛
 •  عثمان بن حنیف‌؛
 • سهل بن حنیف‌؛
 • ابوالطفیل عامر بن واثله‌؛
 • حبیب بن مظاهر؛
 •  عبداللَّه بن عروه غفاری‌؛
 • مسلم بن عوسجه‌؛
 • ابوفضاله انصاری‌؛
 •  حارث بن زهیر ازدی‌؛
 •  بلال بن رباح‌؛
 •  شبیب بن عبداللَّه‌؛
 •  اویس قرنی‌؛
 •  انس بن حارث کاهلی‌؛
 • ابولیلای انصاری‌؛
 • جاریة بن قدامه سعدی تمیمی‌؛
 • جبلة بن عمرو انصاری ساعدی‌؛
 •  ابوقتاده حارث بن ربعی انصاری‌؛
 • حجاج بن عمرو بن غزیه مازنی‌؛
 • زاهر مولی عمرو بن حمق‌؛
 •  عبدالرحمن بن عبد ربّ انصاری‌؛
 •  هانی بن عروه‌؛