چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع)

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از علی اکبر لطیفیان

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از علی اکبر لطیفیان

وا نشد جبریل اگر سمت نجف بال و پَرش***بهتر آنکه بر زمین جاری شود خاکسترش
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمد قدسی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمد قدسی

طپش قلب من وضویی ساخت ***در گلو بغض شاعری وا شد
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از مصطفی هادوی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از مصطفی هادوی

ندای ( قد قُتِل ) بعد چارده قرن***فکند زلزله چون بوتراب را کشتند
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمدرضا لطیفی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمدرضا لطیفی

در این حوالی و شاید در این حوالی تر***که هست حال من و شعر و عشق عالی تر
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از غلامرضا فاتحی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از غلامرضا فاتحی

آن شب که زینب کوفه را صحرای تَف دید***یعنی تمام کربلا را در نجف دید
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محسن درویش

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محسن درویش

هر که از جان خادم درگاه حیدر می شود***از تمام پادشاهان جهان سر می شود
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از علی اصغر رجب زاده

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از علی اصغر رجب زاده

هزار و چارصد سال است دنیا غرق بهت تلخ و بی پایان***میان سینه اش بغض جهانسوزی است از زخم سحرگاهان
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از احمد علوی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از احمد علوی

هوای باغ، زیر چتر مژگانش طراوت داشت***همیشه باغبان نسبت به گل ها ، حسن نیت داشت
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از حسن احمدی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از حسن احمدی

چرا خورشید کوفه از افق سر برنمی دارد***آن مهر جهان آرا زِ بستر برنمی دارد، سَر