اسناد حدیث غدیر

 علما  راوی غدیر قرن دوم و سوم هجری

علما راوی غدیر قرن دوم و سوم هجری

علمای راوی غدیر قرن دوم و سوم هجری
علمای راوی غدیر قرن چهارم و پنجم هجری

علمای راوی غدیر قرن چهارم و پنجم هجری

علمای راوی غدیر در قرن چهارم و پنجم هجری
علمای راوی غدیر از قرن ششم تا هشتم هجری

علمای راوی غدیر از قرن ششم تا هشتم هجری

علمای راوی غدیر از قرن ششم تا هشتم هجری
علمای راوی غدیر از قرن نهم تا چهاردهم هجری

علمای راوی غدیر از قرن نهم تا چهاردهم هجری

علمای راوی واقعه غدیر خم از قرن نهم تا چهاردهم هجری
اسناد غدیر در معتبرترین و قدیمی  ترین کتب اهل تسنن و تشیع

اسناد غدیر در معتبرترین و قدیمی ترین کتب اهل تسنن و تشیع

معتبرترین و قدیمی ترین کتب اهل تسنن و شیعه که درباره واقعه غدیر سخن به میان آورده‌اند، می‌توان به صحیح مسلم و الکافی اشاره کرد.
منابع  واقعه غدیر خم

منابع واقعه غدیر خم

واقعه غدیر به طور مفصل و مختصر و یا قسمت هایی از واقعه در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده، که ذیلاً به طور جداگانه ارائه می گردد.
تابعین راوی غدیر

تابعین راوی غدیر

تابعین که غدیر خم را بیان کرده‌اند
 صحابی راوی غدیر

صحابی راوی غدیر

صحابه‌ای که واقعه غدیر خم را روایت کرده‌اند؛ ازجمله، اسماء، ابوحمزه و ...
زنان راوی غدیر

زنان راوی غدیر

مهمترین راویان حدیث غدیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و دیگر زنان از جمله